За физиката, музиката, колелата за каруци и есенните минзухари.

1 мин за прочит

„…Но най-чудното в тия каруци бяха звуковете, които те издаваха, когато вървяха. Като че в железните им оси беше скрита някаква музика. Как ги правеше Сали Яшар, един господ знаеше, но неговите каруци не дрънчаха, не хлопаха като другите коля, а пееха по пътищата…“

Кое е общото между физиката, музиката, колелата за каруци, есенните минзухари и едно видинско село?
Обединява ги Марин Цветков.
В продължение на 40 години, той бил учител по физика и музика във видинска гимназия. След пенсионирането си, заживял на село и през следващите 20 години правил точИла. Тук така казват на колелата за каруца. Занаятът научил още навремето, баща му бил майстор-заначтчия. Като намаляли каруците, взел да прави и кошери. Станал и пчелар. Днес ни показва ни уменията си изпънат като струна и горд, че на 92 години е жизнен и продължава да е полезен. Събеседникът ни е интелигентен и одухотворен, рзговаряме с удоволствие и никак не ни се тръгва. Току до портата, Марин чевръсто се навежда и след минута, аристократично ми поднася букет есенни минзухари.
– Жената, казва усмихнато старецът, заслужава уважение и внимание!
Марин Цветков, учител по физика и музика, майстор на точИла и кошери. На 92 г.

А вие, господа, кога последно подарихте цветя без повод?

Авторите тук

За нас

Дневник на пътешествията на няколко човека, скитащи из бита и душевността на българина. Тук ще намерите авторски снимки от българия, пътеписи и текстове, отразяващи пътуванията.

Найгоре

Не пропускайте

Бай Митко от Брезе – майсторът на гайди и самари

Бай Димитър от Брезе прави гайди и самари откакто се

Насие, която по паспорт е Атиже.

Това е Насие, галено Неса, която по паспорт е Атиже.