Село Свещари се намира на 5 км северозападно от град Исперих.  До 1940 г. то се нарича Мумджилар. Според някои изследователи произходът на името му е свързан с дейността на част от мюсюлманското население, което е живяло там по това време. …

От Мумджилар до „Свещоливницата” или от свещта до с.Свещари Прочетете повече »

Маркирани с: , ,