Browse Tag

„Северозападни истории“ – едно пътуване на Филип Захариев и Ивелина Берова.

Къща, кукли, котки…

„Северозападни истории“ – едно пътуване на Филип Захариев и Ивелина Берова. Било началото на април, преди няколко години. Мъж и жена над средна възраст, заживели в празната от дълго време къща до пътя, в самия край на селото. Били отчуждени и не канели никого … А после изведнъж … Човекът махна с ръка, сякаш да пропъди неприятен спомен и без

Авторите тук

За нас

Дневник на пътешествията на няколко човека, скитащи из бита и душевността на българина. Тук ще намерите авторски снимки от българия, пътеписи и текстове, отразяващи пътуванията.

Найгоре